Foredrag for FYSIOTERAPEUTER:

God kommunikasjon og praktiske motivasjonsteknikker!

Foredraget er for deg som vil lære hvordan du kan hjelpe pasientene å gjennomføre det som skal til for å bli bedre. Uansett om det er et øvelsesprogram, mer fysisk aktivitet, bedre søvn, sunnere mat eller annen helseatferd. Du vet at pasientens egeninnsats er viktig!

På foredraget får du en gjennomgang av de VIKTIGSTE MOTIVASJONSTEORIENE, så du forstår hva som skaper motivasjon. 

Du lærer hvordan du KOMMUNISERER på en måte som gjør pasienten motivert, ved å bruke teknikker fra motiverende intervju
MI er den best dokumenterte samtalemetoden for å hjelpe mennesker å gjennomføre endringer.

Du får også FEM KONKRETE TEKNIKKER du kan ta i bruk umiddelbart, for å hjelpe pasienten med endringer.
Teknikkene er fra fagområder som kognitiv psykologi og atferdsendring, og har solid forankring i forskning. Du lærer blant annet hvordan du bruker smart målsetting, implementeringsintensjoner og selvmonitorering.

TIDSPUNKT:

Onsdag 27.oktober kl. 11.30 -13.00.

  Passer ikke tidspunktet?

  Meld deg på likevel, så får du tilsendt opptaket!

  STED:

  På nett. Du deltar på mobil, nettbrett eller PC.

   PRIS:

   kr. 590,-

    Something went wrong. Try again.
    This is a preview mode. Product purchase available only in published pages.

    Takk for påmeldingen!

    Du får link til å delta på foredraget når det nærmer seg.

    Lyst på tips og inspirasjon?

    Ikke fysioterapeut?

    Foredraget er særlig relevant for deg som er fysioterapeut. Men det er også nyttig for deg som er frisklivsveileder, ernæringsfysiolog, psykolog, kostveileder, kiropraktor, sykepleier, lege, personlig trener, treningsveileder/instruktør eller coach. Eller har en rolle der du hjelper andre med endringer. 

    De siste årene har jeg hatt en rekke kurs og foredrag for helsepersonell om motivasjon, kommunikasjon, atferdspsykologi og vaneendring. Jeg er særlig opptatt av hvilke verktøy fagfolk kan bruke for å hjelpe pasienter å tette gapet mellom ønske/kunnskap og handling (det som i forskningen ofte kalles "intention-behaviour-gap").

    .